seurakuntavaalit

 

Kuka voi olla ehdokas?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
  • ei ole vajaavaltainen

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen

Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaasi uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia  seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

Kiitos kaikille äänestäneille, kaikille ehdokkaille ja niille jotka ovat työskennelleet avoimen ja demokraattisen kirkon puolesta.

Ennakkoäänestyksen yhteydessä seurakuntakodin virastolla tarjoillaan vaalikahvit. Tervetuloa!

Seurakuntavaalit 2018

Vaalipäivä

18.11.2018

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Heinäveden seurakunnan seurakuntatalossa, Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi

kello 9.00 – 18.00 sekä torstaina 8.11.2018 Karvion seurakuntakodissa, Lepikkomäentie 4b, 79810 Karvion kanava klo 13.00 - 17.00.

 

 

 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi, viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen. Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00, puhelinnumero 0400 484237. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

 

 

 

 

#minunkirkkoni

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Heinäveden seurakunnassa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 17.10.–18.11.2018 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi.

 

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantai, tiistai ja torstai -päivinä klo 9.00 – 13.00. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.