KIRKKOHERRAN VAALIT 2016

Heinäveden seurakunnan kirkkoherra Helge Itkonen on pyytänyt eroa 1.12.2016 lukien ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt hänelle eron. Heinäveden seurakunnan kirkkoherranvirka tulee siten avoimeksi 1.12.2016 lukien.

Heinäveden kirkkovaltuuston mielestä seurakunta tarvitsee edelleen oman kirkkoherran. Kirkkoherran viran hoidossa tulee näkymään yhteistoimintaselvitysten tekeminen, suunnitelmien eteenpäinvieminen ja sovittujen toimien toteutus koskivatpa tehtävät muutokset seurakuntaa hallinnollisena tai toiminnal-lisena organisaationa. Kirkkoherran tuleekin omata kykyä muutosjohtamiseen eli muutoksen eteenpäinviemiseen ja toteutukseen. Tässä tilanteessa korostuu selkeän ja kirkon ykseyttä vaalivan teologisen ajattelun ohella johtamis-, esimies-, yhteistyö-ja vuorovaikutustaitojen merkitys.

Tuomiokapituli julisti Heinäveden seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 9.5.2016 kello 15 mennessä. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Heinäveden seura-kunnan kirkkovaltuusto. Vaalin valmistelijaksi on määrätty Kontiolahden kirkkoherra, lääninrovasti Jukka Reinikainen .

Kirkkoherran virkaa ovat määräajassa hakeneet seuraavat henkilöt

  • Pirkko Hänninen
  • Eero Kuikanmäki
  • Tuula Paul
  • Ari Pelkonen
  • Antti Ylönen.

Pirkko Hänninen on sittemmin peruuttanut hakemuksensa ja Tuula Paulilla ei vielä ole vakituisen kirkkoherran viran hoitamiseen edellyttävää tutkintopätevyyttä.

Tuomiokapituli haastattelee kirkkovaltuustolle annettavaa lausuntoa varten Eero Kuikanmäen, Ari Pelkosen ja Antti Ylösen. Tuomiokapituli on antanut lausuntonsa 8.9.2016. Seurakunnan luottamushenkilöt ovat haastatelleet hakijat 1.8.2016.

Kirkkoneuvosto esittään kokouksessaan 5.10.2016 kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsisi hakijoista kirkkoherran. Kirkkovaltuuston kokous pidetään 20.10.2016 klo 18.

Vielä ennen varsinaista valintaa seurakuntalaisilla on avoimessa vaalipaneelissa mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin. Vaalipaneeli pidetään perjantaina 7.10.2016 klo 18 kirkonkylän seurakuntakodissa.

Kirkkovaltuusto on 20.10.2016 valinnut seurakunnan kirkkoherraksi Eero Kuikanmäen.