Hautajaiset

Rakkaasi on nukkunut pois ja suru hänen läheisyytensä menettämisestä on suuri. Kuolema ei kuitenkaan ole kuin ajallisen elämän päätepiste, vaan sitä seuraa iankaikkisuus. Kristityn päämäärä on rajan toisella puolella, taivaassa. Sinne päästäksemme meidän ei tarvitse suorittaa hyvää elämää.

Jumalan edessä ei ole merkitystä myöskään sillä, millaisesta tilanteesta tai millaisin voimin ihminen on ajallisesta elämästään eronnut. Meidät kutsutaan Jumalan luo Hänen armostaan, vain Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämän armollisen Jumalan käsiin saamme jättää rakkaamme kristillisessä hautaan siunaamisessa. Saamme luottaa Raamatun lupauksiin, että kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa ja että Jumala on surevien lähellä myös tässä ajassa.

Suru läheisen menettämisestä kertoo rakkaudesta ja yhdessä jaetun ajan merkityksestä. Ei ole tietä surun yli tai ohi; on tie surun läpi. Saat olla surussasi armollinen itseäsi kohtaan ja löytää oman tapasi kaivata rakastasi. Seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät kulkevat rinnallasi keskusteluapuna ja käytännön järjestelyissä tukien. Voit myös luottaa Jumalan, elämän antajan, läsnäoloon elämässäsi kaipauksen keskellä.

Pappi

Seurakuntapastori Merja Saarijoutsi, puh 040 661 2013

Apua ja tukea elämään

Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet ja mikä tahansa muu murhe, voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Papit, diakoniatyöntekijät ja muut työntekijät ovat seurakuntalaisia varten. Myös palveleva puhelin ja -netti ovat käytettävissäsi.

Taloudellisessa avustamisessa

noudatamme kirkon diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteita. Apua annetaan erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (Kirkkojärjestyksen 4. luku 3 §).

Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Diakonia-avustus ei voi korvata tuota vastuuta. Jos avun tarvitsija ei saa hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, häntä autetaan sen hankkimisessa. Jos avun tarvitsijalle kuuluvaa lain edellyttämää sosiaaliturvaa on loukattu, häntä autetaan kääntymään kunnan sosiaaliasiamiehen tai valvovan viranomaisen puoleen. Seurakunnan työntekijä voi olla mukana selvittämässä sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaalle kuuluvaa etuutta.

Ihminen on kokonaisuus eli taloudellisia asioita ei voi käsitellä erillisinä muista ongelmista. Tukea ja ohjausta saatetaan tarvita hengelliseen, psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Tämä edellyttää usein laaja-alaista verkostotyötä. Aineellinen tuki on vain osa kokonaisauttamista.

Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, vaikka muu tukeminen voi olla pitkäaikaista. Asiakkaalta pyydetään suostumus siihen, että työntekijä saa ottaa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin. Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia, olipa kyse keskustelu- tai taloudellisesta avusta. Avustusprosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt. Ihmisen yksilöllinen tilanne on viimekädessä kaiken diakonisen avustamisen perusta.

Seurakunnan avustukset ovat pääosin elintarvikkeita (kauppojen ylijäämähävikki) tai EU-ruokapakkauksia ja harvemmin esimerkiksi laskujen maksamista. Avustusta ei anneta suorana rahasuorituksena hakijalle. Tarvittaessa suurempaa avustusta voidaan kääntyä hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahaston puoleen.

Pääsääntöisesti elintarvikejakelu on tiistaisin klo 9 - 11 kirkkoherranvirastossa diakonin vastaanotolla.

kaksi kynttilää
tumma ruusu

Sanomakellot

Vainajan muistoksi soitetaan sanomakelloja. Poismenosta kertoo myös nimi jumalanpalveluksen ja lehtien ilmoituksissa.

Sanomakellojen soittamisesta sovitaan seurakuntavirastolla.

Kellojensoitto kertoo seurakunnan jäsenen poismenosta ja mahdollistaa omaisten hiljentymisen joko kirkossa tai kirkkopihalla.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa