Apua ja tukea elämään

Kun mieltäsi painaa yksinäisyys, suru, masennus, parisuhdehuolet ja mikä tahansa muu murhe, voit kääntyä seurakunnan työntekijöiden puoleen. Papit, diakoniatyöntekijät ja muut työntekijät ovat seurakuntalaisia varten. Myös palveleva puhelin ja -netti ovat käytettävissäsi.

Taloudellisessa avustamisessa

noudatamme kirkon diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteita. Apua annetaan erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (Kirkkojärjestyksen 4. luku 3 §).

Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Diakonia-avustus ei voi korvata tuota vastuuta. Jos avun tarvitsija ei saa hänelle lain mukaan kuuluvaa etuutta, häntä autetaan sen hankkimisessa. Jos avun tarvitsijalle kuuluvaa lain edellyttämää sosiaaliturvaa on loukattu, häntä autetaan kääntymään kunnan sosiaaliasiamiehen tai valvovan viranomaisen puoleen. Seurakunnan työntekijä voi olla mukana selvittämässä sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaalle kuuluvaa etuutta.

Ihminen on kokonaisuus eli taloudellisia asioita ei voi käsitellä erillisinä muista ongelmista. Tukea ja ohjausta saatetaan tarvita hengelliseen, psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Tämä edellyttää usein laaja-alaista verkostotyötä. Aineellinen tuki on vain osa kokonaisauttamista.

Kirkon taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista kriisiapua, vaikka muu tukeminen voi olla pitkäaikaista. Asiakkaalta pyydetään suostumus siihen, että työntekijä saa ottaa yhteyttä avustuksen myöntämisen kannalta tarpeellisiin tahoihin. Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia, olipa kyse keskustelu- tai taloudellisesta avusta. Avustusprosessissa selvitetään asiakkaan taloustilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt. Ihmisen yksilöllinen tilanne on viimekädessä kaiken diakonisen avustamisen perusta.

Seurakunnan avustukset ovat pääosin elintarvikkeita (kauppojen ylijäämähävikki) tai EU-ruokapakkauksia ja harvemmin esimerkiksi laskujen maksamista. Avustusta ei anneta suorana rahasuorituksena hakijalle. Tarvittaessa suurempaa avustusta voidaan kääntyä hiippakunnan tai Kirkon diakoniarahaston puoleen.

Pääsääntöisesti elintarvikejakelu on tiistaisin klo 9 - 11 kirkkoherranvirastossa diakonin vastaanotolla.

Diakoniatyöntekijät

Diakoni Anne-Maria Issakainen,  puh 040 508 0803

Pappi

Seurakuntapastori Merja Saarijoutsi, puh 040 661 2013

Talous- ja velkaneuvonta

Nina Konu, puh. 040 567 6235 (Varkauden seurakunnassa). 

Tarvittaessa vastaanotto voidaan järjestää diakoniatoimiston tiloissa.