Kirkolliset toimitukset

Ihmisen elämänkaaressa on tärkeitä taitekohtia. Niihin liittyvät kirkolliset toimitukset ovat

- kaste

- konfirmaatio

- avioliittoon vihkiminen

- hautaan siunaaminen

Keskeisintä näissä toimituksissa on siunaus ja rukous.

Muita mahdollisia kodin juhlia tai rukoushetkiä ovat muun muassa

- kodin siunaaminen

- avioliiton vuosipäivä

    Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon, 0400-484 237, kun haluat sopia kirkollisesta toimituksesta. Toivomme teidän huomioivan, että aina emme voi työvuorojärjestelyjen vuoksi toteuttaa seurakuntalaisen toivetta toimituksen toimittavista työntekijöitä. Pappi järjestää henkilökohtaisen tapaamisen ennen tilaisuutta ja keskustelee kaikesta asiaan liittyvästä. Sielunhoidollisissa asioissa voit myös kääntyä suoraan papin puoleen ja sopia keskustelusta.

    Jos itse tai läheisesi ette pääse kirkkoon ehtoolliselle mm. sairauden tai vanhuuden takia, ehtoollista voidaan nauttia kodeissa myös yksityisesti. 

    Hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, seurakuntakodissa tai hautausmaalla. Kaste ja avioliittoon vihkiminen voivat tapahtua myös kotona tai muussa sopivassa paikassa.

    Lisätietoa kirkollisista toimituksista ja niiden merkityksistä saat vierailemalla evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuilla: http://evl.fi/