Musiikkityö

Musiikki on Jumalan luomislahjaa ja näin musiikki on osana kaikkea seurakunnan toimintaa. Musiikin harjoittamisen tärkein tehtävä on palvella seurakuntaa jumalanpalveluksissa. Seurakunnan musiikkityön merkeissä pyritään järjestämään musiikkitoimintaa monipuolistamaan seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Tervetuloa laulamaan!