Heinäveden seurakunnassa on avoimena muuta piispain-kokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä 100 %

KANTTORIN VIRKA.


Kanttorin työhön kuuluvat jumalanpalvelukset, toimitukset, kuorot, muskarit, nuoriso- ja rippikoulutyö sekä muu musiikillinen toiminta seurakunnassa. Rippikoulutyössä odotamme osallistumista leirijaksoille koko sen pituudelta ja opettamista /ohjausta myös muilla kuin musiikkitunneilla. Jos hakija ei hoida kuorotoimintaa, työaika/palkkaus on 80 %. Viran vaativuusryhmä on 502, koeaika 6 kk.

Valitun on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja omattava riittävä kirjallinen ja suullinen kielitaito viranhoitoon. Valitun on toimitettava työnantajalle todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2. mom. mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset ansioluetteloineen on lähetettävä 15.8.2017 klo 16 mennessä joko sähköpostitse heinaveden.seurakunta@evl.fi tai kirjeitse osoitteella Heinäveden seurakunta, Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi. Kuoreen merkintä KANTTORIN VIRKA.


Lisätiedot: kirkkoherra Eero Kuikanmäki, puh. 0400 476 106